The Gathering Storm

The Second Gathering

Miután megérkeztetek a Grunewald Lodge-ba és lepakoltátok a ládákat és az ispotályban ellátták a sebeiteket, Lord Rickard Asschaffenberg elmagyarázta a küldetéseteket. Gyanakszik a helyiekre, hogy nem szeretik őt és fel fognak lázadni ellene és ezért arra kért, hogy puhatolózzátok ki, hogy mégis mi a valóság.

Miután körülszaglásztatok, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy valami készül és elég sokan benne lehetnek a helyiek közül.

Többek között találtatok jeleket arra nézvést, hogy az esti szarvas sült meg lesz mérgezve. A könyvtárban tiltott könyvek leledzenek. Mindezt tetézve pedig egy festményre bukkantatok a dohányzóban, ami természetellenes félelmet és könyörtelenséget sugároz…

Szövetségesre találtatok a vak Sonja nővér személyében, aki segített nektek megtalálni Korgen elveszett kalapácsát, ami elvileg győzelemre vihet titeket.

A vacsoránál Avanor kérdőre vonta a kertészt, aminek az lett a következménye, hogy a Lord utasítására elzárták az őrök és végül senki sem evett sokat a szarvasból.

A vacsora után nem sokkal arra lettetek figyelmesek, miközben a Lorddal beszélgettetek a szállásán, hog, y a ház kiürült és mint utóbb kiderült a szekta tagok a pincében gyülekeztek és valami ocsmány rituálénak láttak neki.

Sikerült megszakítanotok a rituálét a vezér megölésével, de a démon, még ha gyengén is, manifesztálódott és így végezni kellett vele. Két szekta tag menekült meg, akik a vadászház területén lehetnek még, ám az üldözésüket megszakította a szörnyfajzatok érkezése és támadása…

View
The First Gathering

Ubersreik városában a Vörös Hold fogadóban találkoztatok egy Herr Hendrick inassal, aki az ura Lord Rickard Ascheffenberg számára keresett megbízható kalandozókat.
Miután átmentetek az alap teszteken Hendrick megbízott titeket, hogy másnap reggel csatlakozzatok hozzá és menjetek el az ura új birtokára Grunewald Lodge-ba.

A Lord a birtokot a von Bruner család pátriárkájától kapta ajándékba, miután beházasodott ebbe a tehetős és jelentős családba. Egy hónapja érkezett meg oda. Fél attól, hogy a helyi személyzet lázadásra, valami titkos akcióra készül és ezért kérte a segítségeteket az inasa által.

A hat órás út végére megérkeztetek a birtokra, ahol is rajtatok ütött egy falka szörnyember, akiket sikeresen vissza tudtatok verni.

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.