The Gathering Storm

The Second Gathering

Miután megérkeztetek a Grunewald Lodge-ba és lepakoltátok a ládákat és az ispotályban ellátták a sebeiteket, Lord Rickard Asschaffenberg elmagyarázta a küldetéseteket. Gyanakszik a helyiekre, hogy nem szeretik őt és fel fognak lázadni ellene és ezért arra kért, hogy puhatolózzátok ki, hogy mégis mi a valóság.

Miután körülszaglásztatok, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy valami készül és elég sokan benne lehetnek a helyiek közül.

Többek között találtatok jeleket arra nézvést, hogy az esti szarvas sült meg lesz mérgezve. A könyvtárban tiltott könyvek leledzenek. Mindezt tetézve pedig egy festményre bukkantatok a dohányzóban, ami természetellenes félelmet és könyörtelenséget sugároz…

Szövetségesre találtatok a vak Sonja nővér személyében, aki segített nektek megtalálni Korgen elveszett kalapácsát, ami elvileg győzelemre vihet titeket.

A vacsoránál Avanor kérdőre vonta a kertészt, aminek az lett a következménye, hogy a Lord utasítására elzárták az őrök és végül senki sem evett sokat a szarvasból.

A vacsora után nem sokkal arra lettetek figyelmesek, miközben a Lorddal beszélgettetek a szállásán, hog, y a ház kiürült és mint utóbb kiderült a szekta tagok a pincében gyülekeztek és valami ocsmány rituálénak láttak neki.

Sikerült megszakítanotok a rituálét a vezér megölésével, de a démon, még ha gyengén is, manifesztálódott és így végezni kellett vele. Két szekta tag menekült meg, akik a vadászház területén lehetnek még, ám az üldözésüket megszakította a szörnyfajzatok érkezése és támadása…

Comments

Broki Broki

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.